Privacy- en cookieverklaring

Ik heb deze Privacy- en Cookieverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat ik de privacy van alle persoonsgegevens waarmee ik in aanmerking kom zeer serieus neem.

Disclaimer

Inhoud

De teksten op deze website zijn met zorg geschreven, maar het kan voorkomen dat er fouten of onjuistheden in staan, of dat de informatie niet compleet is. Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele incorrecte informatie of het niet goed functioneren van de website. Daarnaast aanvaard ik geen aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit het gebruik van informatie van de website.

Email

Ik garandeer niet dat aan mij toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Ik aanvaardt daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid.

Links op de website

Mijn website kan links bevatten naar websites van derden. Ik heb geen invloed op websites van derden en ik ben niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en inhoud van die websites. Ik aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij mij en/of mijn licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mij niet toegestaan.